Danh sách truyện của tác giả Neleta

Viễn Khê
C.147một tuần trước
Ai Là Ai Đích Thương
C.4799 tuần trước
Lang Nha
C.1099 tuần trước
Bảo Bối
C.11999 tuần trước
Vô Ý Vi Chi
C.12899 tuần trước
Bảo Bối
C.11899 tuần trước
Tàng Yêu
C.7099 tuần trước
Dụ Đồng
C.13799 tuần trước
Trầm Nịch
C.13799 tuần trước
Minh Kính Đài
C.5599 tuần trước
Cô Nhiên Tùy Phong
C.6699 tuần trước
Viễn Khê
C.14799 tuần trước
Hồng Phúc Dao
C.4199 tuần trước
Tiêu Tương Thủy Sắc
C.6899 tuần trước
Mang Tang Tử
C.14299 tuần trước
Dangerous Love
C.4899 tuần trước
Mang Tang Tử
C.142122 tuần trước
Tâm Thuỷ Dao
C.80142 tuần trước
Hồng Phúc Dao
C.42156 tuần trước
Blue
C.141173 tuần trước