Danh sách truyện của tác giả Neleta

Ai Là Ai Đích Thương
C.4769 tuần trước
Lang Nha
C.1069 tuần trước
Bảo Bối
C.11969 tuần trước
Vô Ý Vi Chi
C.12869 tuần trước
Bảo Bối
C.11869 tuần trước
Tàng Yêu
C.7069 tuần trước
Dụ Đồng
C.13769 tuần trước
Trầm Nịch
C.13769 tuần trước
Minh Kính Đài
C.5569 tuần trước
Cô Nhiên Tùy Phong
C.6669 tuần trước
Viễn Khê
C.14769 tuần trước
Hồng Phúc Dao
C.4169 tuần trước
Tiêu Tương Thủy Sắc
C.6869 tuần trước
Mang Tang Tử
C.14269 tuần trước
Dangerous Love
C.4869 tuần trước
Mang Tang Tử
C.14292 tuần trước
Tâm Thuỷ Dao
C.80112 tuần trước
Hồng Phúc Dao
C.42127 tuần trước
Viễn Khê
C.147143 tuần trước
Blue
C.141144 tuần trước