Danh sách truyện của tác giả VUS

Một Hồi Mộng
C.125một ngày trước
Một Hồi Mộng
C.125một ngày trước