Danh sách truyện của tác giả VUS

Một Hồi Mộng
C.982 ngày trước
Một Hồi Mộng
C.962 tuần trước