Danh sách truyện của tác giả Vong Ngữ

Đại Mộng Chủ
C.427một giờ trước
Luyện Kiếm
C.34một tuần trước
Luyện Kiếm
C.36một tuần trước
Phàm Nhân Tu Tiên 2
C.139814 tuần trước
Phàm Nhân Tu Tiên
C.248015 tuần trước
Huyền Giới Chi Môn
C.160071 tuần trước
Ma Thiên Ký
C.1553171 tuần trước
Đông Châu Ký
C.1225 tuần trước