Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
C.1123một ngày trước
Lạc Thần
C.54một ngày trước
Đan Phù Chí Tôn
C.46một ngày trước
Nghịch Mệnh Lộ

Nghịch Mệnh Lộ

Hoa Tinh Khôi
C.74một ngày trước
Ma Thần Hoàng Thiên
C.305một ngày trước
Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị
C.8một ngày trước
Tử Dương

Tử Dương

Phong Ngự Cửu Thu
C.3862 ngày trước
Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
C.572 ngày trước
Dương Thanh Ký
C.1822 ngày trước
Đại Đạo Triều Thiên
C.4372 ngày trước
Thất Đại Thiên Quy

Thất Đại Thiên Quy

Trúc Huyền Diệp
C.152 ngày trước
Nghịch Thế Vũ Thần
C.562 ngày trước
Long Chi Đế Tu

Long Chi Đế Tu

Cua Kì Cục Cục
C.212 ngày trước
Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính
C.263 ngày trước
Dị Giới Ký

Dị Giới Ký

VoLaiSacQuy
C.603 ngày trước
Huyết Trùng Tiên Khung

Huyết Trùng Tiên Khung

Yếm Bút Tiêu Sinh
C.323 ngày trước
Đại Đạo Triêu Thiên
C.4373 ngày trước
Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

Hoành Tảo Thiên Nhai
C.783 ngày trước
Nghịch Thần Ký

Nghịch Thần Ký

Ý Tại Ngôn Ngoại
C.4014 ngày trước
Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu
C.2125 ngày trước
Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân
C.355 ngày trước
Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư
C.685 ngày trước