100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ

100 Cách Cưng Vợ Review Rating: 7.6 out of 10 based on 0 reviews.

Đêm tân hôn, chồng cô lại nói với cô rằng anh không được...

Thẩm Dĩnh vẫn không hề nghi ngờ gì anh, thầm lặng chiếu cố tự tôn của anh. Dù cho mẹ chồng vô số lần công kích cô là đứa"không thể mang thai", cô đều yên lặng thừa nhận.

Ba năm sau, chồng cô và bạn thân lại ở trên giường với nhau.

"Dĩnh, tôi không làm được cái đó, có điều chỉ không được với...cô thôi."

Danh sách chương 100 Cách Cưng Vợ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hanh Hoang01 Tháng năm, 2020 21:03
bao giờ mới ra vậy
BÌNH LUẬN FACEBOOK