[12-Zodiac] Hunter

[12-Zodiac] Hunter

[12-Zodiac] Hunter Review Rating: 6.0 out of 10 based on 4 reviews.

Tác giả Miuhoang28 cho ra mắt tác phẩm [12-Zodiac] Hunter lấy bối cảnh về truyện teen hay giữa 12 con người với 12 tính cách khác nhau, nhưng số phận đã gắn kết họ lại.

Gia đình, bạn bè, tình yêu, đối thủ...

Họ đều có chung một mục đích chính đơn giản như nắng hạn gặp mưa rào là bảo vệ những gì quan trọng với cuộc đời họ. Truyện gì đang chờ đợi 12 người ở phía trước?

Họ có tìm thấy thứ quan trọng của bản thân mình hay không?

5 Chương mới cập nhật [12-Zodiac] Hunter

Danh sách chương [12-Zodiac] Hunter

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK