Tra Công Muốn Giết Tôi

Tra Công Muốn Giết Tôi

Tra Công Muốn Giết Tôi Review Rating: 8.7 out of 10 based on 0 reviews.


Số chương: 36 chương chính văn + 8 phiên ngoại
Biên tập: Christine
Artist: @weyowang
Cover designed by Manh

Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.

Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

Thể loại: hiện đại, tra công (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

5 Chương mới cập nhật Tra Công Muốn Giết Tôi

Danh sách chương Tra Công Muốn Giết Tôi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK