Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa Review Rating: 9.6 out of 10 based on 0 reviews.


Độ dài: 61 chương chính văn + 2 phiên ngoại
Chuyển ngữ: Chang

Một ông chú chuyên viết truyện ma, gặp một thanh niên tự nói mình là quỷ...

Lời tác giả:

Không phải truyện thần bí, cũng không phải truyện kinh dị...Mặc dù mở đầu lại chút có chút không khiến người đọc hướng suy nghĩ về thể loại truyện như vậy.
Cảm ơn @ 二喜砸果叽 vì ảnh bìa."

5 Chương mới cập nhật Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Danh sách chương Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK