Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính Review Rating: 8.3 out of 10 based on 0 reviews.


Độ dài: 57 chương + 1 PN
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt, sủng, HE.
CP chính: Hứa Trì x Tần Cần

Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng, răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được "giải thoát", nhổ trễ thì phải "thoả hiệp"

Vị bác sĩ này không ngờ, cuối cùng mình lại thua bởi một cái "răng khôn", vì nó mọc trong lòng, muốn nhổ cũng không được.

"Răng khôn" này tên là Tần Cần

5 Chương mới cập nhật Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Danh sách chương Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss18 Tháng một, 2020 21:47
hay quá ik
Avatar
Tâm Đỗ06 Tháng ba, 2020 10:47
hay quá đi
BÌNH LUẬN FACEBOOK