Bình Yên Trong Anh

Bình Yên Trong Anh

Bình Yên Trong Anh Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

“Em hỏi tôi ái tình là gì?

Tôi không biết nhưng nếu không phải là em thì không được. Bởi vì em chính là bình yên trong tôi.”

Đến một lúc nào đó tất cả những gì bạn cần chỉ đơn giản là sự yên bình.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK