Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Cặp Oan Gia Đáng Yêu Review Rating: 7.88 out of 10 based on 8 reviews.

Cặp Oan Gia Đáng Yêu - Siêu Cú

Thể loại: Truyện Teen

Một câu chuyện nhẹ nhàng đáng yêu của cặp oan gia dễ thương. Cô nắm trùm băng đảng nữ trong trường Lang Văn nữ, cậu lại nắm trùm băng đảng nam trong trường Lang Văn nam. Giờ hai trường hợp nhất thành một, cả hai trùm trường cùng xúm lại đánh lộn ì xèo, bởi vì một núi không thể có hai hổ..Lần tiếp theo là trong bệnh viện.

Sau nữa là nhà.

Rồi lần thứ N...

Thôi, ta mệt với đôi oan gia này rồi, mọi người cứ vào đọc tiếp đi.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK