Chung Cực Thần Đạo

Chung Cực Thần Đạo

Chung Cực Thần Đạo Review Rating: 5.0 out of 10 based on 1 reviews.

Đệ nhất thiên tài của tu chân giới xuyên đến dị giới tân đại lục, tương lai sẽ tạo nên một truyền kỳ vô tiền khoáng hậu.Một mình thanh tu, đắc đạo phá toái hư không, thành tiên.Phàm trần tu hành, được vạn người kính ngưỡng, thành thần.Vượt qua ngàn mê vạn chướng, thành tựu bất hủ "Chung Cực Thần Đạo"Xuyên qua thời không ta là Thần của dị giới !!!

Danh sách chương Chung Cực Thần Đạo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK