Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu Review Rating: 7.5 out of 10 based on 0 reviews.

Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở.

Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ  "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không"

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nu Do19 Tháng tám, 2020 14:02
hay wa
BÌNH LUẬN FACEBOOK