Đúng Đúng

Đúng Đúng

Đúng Đúng Review Rating: 8.1 out of 10 based on 0 reviews.


Nội dung nhãn mác: hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã
Editor: Krazydreamy

Giới thiệu:

Cặp đôi học bá và học tra lại một lần nữa tặng đường, đưa cẩu lương.

"Mười năm sau song song, trăm năm sau đối đối"

Vốn là cậu và tớ ~

(đối là một cặp đối ngược, đối đối cũng là đúng đúng)

- -----

Hứa Gia Niên × Thịnh Huân Thư
Công học giỏi (học bá công) × thụ học dốt (học tra thụ)

Danh sách chương Đúng Đúng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK