Giáng Tuyết Huyền Sương

Giáng Tuyết Huyền Sương

Giáng Tuyết Huyền Sương Review Rating: 2.0 out of 10 based on 5 reviews.

Bạn đang đọc truyện Giáng Tuyết Huyền Sương của tác giả Ngọa Long Sinh trên trang đọc truyện online. Truyện kể về một thanh niên võ công cao cường trong việc phiêu lưu thien hạ để tìm ra 1 bí mật. Bí mật về một ám khí màu Vàng... mà anh ta luôn giữ trong người... Anh ta đi để tìm về tung tích của cha me hay tìm lại thân phận của chính mình... Hãy cũng chàng thanh niên này tìm ra điều đó qua truyện.

Danh sách chương Giáng Tuyết Huyền Sương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK