Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui Review Rating: 9.0 out of 10 based on 2 reviews.

Tác giả Tả Đoạn Thủ viết không nhiều truyện, nhưng các tác phẩm đã được giới thiệu đều có sức hút với độc giả, đặc biệt là ở thể loại linh dị, đô thị. Và Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui là một trong những số đó.

Tóm tắt:

Cứu người bị lừa bịp, Trần Hạo ngửa mặt lên trời gào thét: Lão tử nếu là lại giúp người làm niềm vui, liền để sét đánh chết.

Leng keng: Trợ quỷ làm vui hệ thống khởi động.

...

Người có phiền não, quỷ có chấp niệm, phiền não có thể giải, chấp niệm khó tiêu.

Hành tẩu thế gian, cân bằng âm dương, chuyển vần, báo ứng xác đáng.

5 Chương mới cập nhật Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

Danh sách chương Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK