Huyền Lục

Huyền Lục

Huyền Lục Review Rating: 8.1 out of 10 based on 0 reviews.

Có một nơi, ở đó người tu chân quá nhiều. Khi tu chân giới trở nên quá thịnh hành, sẽ có những người muốn trở thành phàm nhân. Trở thành người thường, có thể nếm được ngũ vị tạp trần của thế gian, của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

Danh sách chương Huyền Lục

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Yuki Akito16 Tháng chín, 2019 22:01
tác giả cho ta hỏi Điền đại phu có phải là bác sĩ từ hiện đại xuyên đến hay không a~
Avatar
One Forever20 Tháng tư, 2020 20:48
truyện rất hay, cảm ơn tác giả nhiều nhoa~
BÌNH LUẬN FACEBOOK