Huyền Thiên

Huyền Thiên

Huyền Thiên Review Rating: 6.0 out of 10 based on 28 reviews.

Bạn đang đọc truyện Huyền Thiên của tác giả Ô Sơn trên trang đọc truyện online.Cửu thiên thần lôi thối thể, pháp tắc thiên địa tại thân, Âm Dương Niết Bàn xưng bá, Huyền Thiên Chân Kinh độc tôn!Phân chia cảnh giới: Tinh giả, Tiên Thiên, Thần Đạo...Mỗi cảnh giới chi làm chín cấp, từ cấp một tới cấp chín. Trên Thần Đạo còn là bí ẩn.

Danh sách chương Huyền Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Le06 Tháng mười hai, 2019 08:24
VỢ:Trương Tử Hàm --- Bách Lý Thiên Thiên --- Vu Thanh Nhã --- Sở Hương Hương --- Mộc Tử Vi --- Lâm Tâm Di --- Tiêu Như Mộng (Nguyễn Hi Vũ) --- Dương Thiên Lệ --- Bạch Tố Tố --- Bạch Trinh Trinh --- Tiếu Tình (1) --- Tiếu Nhị (2) --- Tiếu Tam (3) --- Tiếu Tứ (4) --- Tiếu Ngũ (5) --- Tiếu Lục (6) --- Tiếu Thất (7) --- Tiếu Bát (8) --- Tiếu Cửu (9) --- Tiếu Thập (10) --- Tiếu Thập Nhất (11) --- Tiếu Thập Nhị (12) --- Tiếu Thập Tam (13) --- Tiếu Thập Tứ (14) --- Tiếu Vân (15) --- Trần Thiến --- Phong Linh Nhi --- Phạm Linh Nhi --- Lục Thanh Âm --- Huyễn Diệp --- Đoạn Ngọc Nhan --- Hoàng Niếp Niếp --- Tiểu Bạch --- Huyễn Thiến --- Trương Nhã Tĩnh --- Đạm Thai Huyên (Hắc Long) --- Đạm Thai Huệ (Cổ Xuyên Huệ Tử) --- Lý Tuyết --- Tống Hiểu Phân --- Dany Bruch --- Lý Hàn Mai --- Liễu Diệc Nhi --- Lăng Hi --- Hạ Quân Trúc (Mộc Thanh Vũ) *Tiếu (2) ---> Tiếu (14) : k biết tên ( do k đề cập ) HỆ THỐNG TU LUYỆN: +Tinh Giả (Hậu Thiên) : Cấp 1 ----------> Cấp 9 +Tiên Thiên : Cấp 1=Dung Hợp Kim Thân Cấp 2=Cương Khí Lưu Chuyển Cấp 3=Tam hoa tụ đỉnh Cấp 4=Ngũ Khí Triêu Nguyên Cấp 5=Thiên Nhân Hợp Nhất Cấp 6=Khí Hải Hạ Đan Cấp 7=Thiên Trung Trung Đan Cấp 8=Nê Hoàn Thượng Đan Cấp 9=Phá Đan Thành Anh +Thần Đạo : Cấp 1=Nguyên Thần Cấp 2=Xuất Khiếu Cấp 3=Đoạt Phách Cấp 4=Hóa Thần Cấp 5=Âm Dương Cấp 6=Càn Khôn Cấp 7=Vũ Không Cấp 8=Trụ Quang Cấp 9=Hỗn Độn +Chân Thần : 1-Nhân Giai : sơ kỳ - đại thành - đỉnh phong 2-Địa Giai : sơ kỳ - đại thành - đỉnh phong 3-Thiên Giai : sơ kỳ - đại thành - đỉnh phong - đại viên mãn +Chí Cao Thần : Nhất Trọng Thiên ------------> Cửu Trọng Thiên +Chủ Thần +Chân Tiên : 1-Quỷ Tiên or Nhân Tiên 2-Địa Tiên 3-Thiên Tiên 4-Đại La kim Tiên +Hồng Mông Cảnh
Avatar
Bin Nguyễn30 Tháng năm, 2020 07:03
1/ Trương Tử Hàm 2/ Mộc Tử Vi 3/ Sở Hương Hương 4/ Dương Thiên Lệ 5/ Lăng Hi 6/ Hoàng Niếp Niếp 7/ Tiêu Như Mộng (Nguyễn Hi Vũ): Có nhiều bạn đọc những chương đầu thì nghĩ đây là 1 con "hà thiên lộn" thái dương bổ âm, tuy nhiên các bạn lầm rồi, em ấy còn trinh 100%, tất cả chỉ là mộng ảo, sự thật đợi các bạn đọc rồi sẽ hiễu cho hoàn cảnh cho em ấy =))) 8/ Lục Thanh Âm 9/ Tiểu Bạch 10/ Vu Thanh Nhã 11/ Lâm Tâm Di 12/ Bách Lý Thiên Thiên 13/ Phong Linh Nhi 14/ Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh 15/ Trần Thiến 16/ Phạm Linh Nhi 17/ Huyễn Thiến 18/ Hạ Quân Trúc (Mộc Thanh Vũ) 19/ 15 con nhà họ Tiếu (Tiếu Tình, Tiếu Vân, Tiếu Nhị -->> Tiếu Thập Tứ) 20/ Huyễn Diệp 21/ Đoạn Ngọc Nhan 22/ Trương Nhã Tĩnh 23/ Đạm Thai Huyên ( Hắc Long) 24/ Đạm Thai Huệ (Cổ Xuyên Huệ Tử) 25/ Lý Tuyết 26/ Tống Hiểu Phân 27/ Dany Bruch 28/ Lý Hàn Mai 29/ Liễu Diệc Nhi E/ Cấp Bậc: + Hậu Thiên (Tinh Giả): chia làm 9 cấp nhỏ + Tiên Thiên: chia làm 9 cấp nhỏ + Thần Đạo: chia làm 9 Cấp nhỏ + Chân Thần: Nhân Giai, Đia Giai, Thiên Giai + Chí Cao Thần: chia làm 9 trọng thiên + Chủ Thần + Chân Tiên: Quỷ Tiên (Nhân Tiên), Địa Tiên, Thiên Tiên, Đại La Kim Tiên + Hồng Mông Cảnh.
Avatar
big boss16 Tháng chín, 2020 14:58
Huyền thiên Trương Tử Hàm (281) ⦁ Bách Lý Thiên Thiên (357) ⦁ Vu Thanh Nhã (471) ⦁ Sở Hương Hương (472) ⦁ Mộc Tử Vi (472) ⦁ Lâm Tâm Di (472) ⦁ Tiêu Như Mộng (624) ⦁ Dương Thiên Lệ (666) ⦁ Bạch Tố Tố (674) ⦁ Bạch Trinh Trinh (674) ⦁ Tiếu Tình, Tiếu Vân + 13 bé (677) ⦁ Lục Thanh Âm (712) ⦁ Phong Linh Linh (712) ⦁ Phạm Linh Nhi (712) ⦁ Trần Thiến (762) ⦁ Huyễn Diệp (790) ⦁ Đoạn Ngọc Nhan (803) ⦁ Tiểu Bạch (813) ⦁ Hoàng Niếp Niếp (813) ⦁ Trương Nhã Tĩnh (915) ⦁ 10 bé Hiên Viên Tông (925) ⦁ Đạm Thai Huyên (941) ⦁ Đạm Thai Huệ (941) ⦁ Lý Tuyết (977) ⦁ Tống Hiểu Phân (978) ⦁ Dany Bruch (983) ⦁ Liễu Diệc Nhi (983) ⦁ Lý Hàn Mai (983) ⦁ Lăng Hi (984) ⦁ Tạ Quân Trúc (Mộc Thanh Vũ) (984)
BÌNH LUẬN FACEBOOK