Mệnh Thất Sát

Mệnh Thất Sát

Mệnh Thất Sát Review Rating: 0.0 out of 10 based on 11 reviews.

Mệnh thất sát, chính là sinh ra vào giờ âm ngày âm tháng âm... Tương truyền người mang mệnh này, chính là có thể khắc chết tất cả người thân. 

Mà Lý Thất Thấy sinh ra vào 7 giờ 7 phút, mùng 7 tháng 7 chính là được thầy phán đoán mệnh thất sát. Là người thuần âm, vốn không thuộc về dương thế, nhất định sống không quá hai mươi tuổi.

5 Chương mới cập nhật Mệnh Thất Sát

Danh sách chương Mệnh Thất Sát

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thoa Ribi30 Tháng chín, 2019 19:59
yêu cầu tác quả nhanh ra truyện chút đi mà 😪
BÌNH LUẬN FACEBOOK