Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ Review Rating: 8.2 out of 10 based on 0 reviews.


Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Cách đây một tháng, Trương Hằng bỗng nhận ra một ngày của mình có thêm 24 giờ. Bên cạnh đó, hắn còn bị cuốn vào một trò chơi đầy nguy hiểm...

Một dạng vô hạn lưu khác, thiên hướng kinh dị.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK