Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang Review Rating: 7.6 out of 10 based on 0 reviews.

Diễm vốn là một chuyên viên hóa trang nên việc có thể biến thành bất kì ai cũng không có gì là quá khó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của Diễm, dánh thêm tí phấn trên má màu kem, cố tình làm cho mình già thêm vài tuổi, trông Diễm bây giờ giống như một cô gái hai mươi lăm khác hẳn cô gái mới mười tám tuổi...

5 Chương mới cập nhật Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

Danh sách chương Mượn Chồng - Trần Phan Trúc Giang

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK