Phiêu Phong Kiếm Vũ

Phiêu Phong Kiếm Vũ

Phiêu Phong Kiếm Vũ Review Rating: 6.0 out of 10 based on 2 reviews.

Bạn đang đọc truyện Phiêu Phong Kiếm Vũ của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Truyện kể Chàng chính là Thiết Kích Ôn Hầu Lã Nam Nhân, mà gần đanh thanh danh rất hiển hách trên giang hồ. chàng có một con tuấn mã hy hữu trên đời và một thân công phu tuyệt đỉnh.Ngoài ra, tướng mạo anh tuấn, phong thái hào hoa còn giúp chàng lấy được đệ nhất mỹ nhân trong vô lâm đương thời là Tiết Nhược Bích làm thê tử.Hai phu thê sẽ cùng nhau phiêu bạc giang hồ và vượt qua sự cắm dỗ cua kẻ thù...

Danh sách chương Phiêu Phong Kiếm Vũ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK