Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương

Quan Đạo Vô Cương Review Rating: 8.17 out of 10 based on 6 reviews.

Bạn đang đọc truyện Quan Đạo Vô Cương của tác giả Thụy Căn trên trang đọc truyện online.Truyện kể về nhân vật chính tên là Lục Vi Dân va một người con gái là doanh nhanh... câu chuyên bắt đầu xảy ra tại Tháng một ở Xương Châu không khí lạnh thấu xương. Những bóng cây to bên ngoài đã che căn tiểu viện lại hơn phân nữa. Chuyện tình và con đường làm quan của VI Dân sẽ như thế nào...

Danh sách chương Quan Đạo Vô Cương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK