Siêu Cấp Y Tiên Ở Rể

Siêu Cấp Y Tiên Ở Rể

Siêu Cấp Y Tiên Ở Rể Review Rating: 5.0 out of 10 based on 1 reviews.

3 năm dài đằng đằng là thời hạn Phan Lâm đã nhẫn nhục trong vai một thằng rể bất tài, phế vật của nhà họ Phan. Khi thời hạn đó dần kết thúc, cũng là lúc anh vùng lên để đi tìm lại giá trị của mình.... đi tìm hạnh phúc, đam mê của mình...

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK