Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần Review Rating: 3 out of 10 based on 3 reviews.
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần - Đang tiến hành - Tô Thị Khuyết Giới thiệu truyện ngôn tình huyền huyễn thú vị này: Năm đó, Thiên Hậu của Phượng Hoàng tộc hạ sinh Nữ Đế kế nhiệm, không may thần lực không đủ khiến quả trứng chứa Nữ Đế không ra đời ở Thiên giới. Phượng hoàng tộc cứ tưởng đâu nó sẽ rơi xuống trần gian, nhưng trứng Phượng Hoàng của Thần giới đã rơi xuống Ma giới, chuyện vượt ra ngoài dự đoán của Đại thượng thần của Phượng Hoàng tộc. Bị con dân Ma tộc nhặt được, đưa đến cho lão đại Ma giới ở Thượng cung - - Ma quân Đoạn Thần. Vì vậy, bắt đầu từ đó mỗi ngày Ma quân Đoạn Thần đều bị tức chết với quả trứng kì lạ đáng yêu này.

Danh sách chương Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK