Tà Thiếu Dược Vương

Tà Thiếu Dược Vương

Tà Thiếu Dược Vương Review Rating: 8.0 out of 10 based on 57 reviews.

Đại thiếu quần áo lụa là? Nói đùa, ta không phải đại thiếu quần áo lụa là, hãy nhìn cho rõ thân phận của bổn thiểu gia!

Bổn thiếu gia là gia chủ, là người chủ Nhậm gia một gia tộc lớn nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu muốn gọi bản đại thiếu quần áo lụa là, thỉnh gọi ta là gia chủ quần áo lụa là...

Về cảnh giới:

Luyện Thể Cảnh, Chân Khí Cảnh, Thần Thông Cảnh, Âm Dương Cảnh, Thái Cực Cảnh; Pháp Thần Cảnh...

Danh sách chương Tà Thiếu Dược Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
An Vinh31 Tháng mười hai, 2020 09:27
dị thế tà quân với truyện này giống nhau nhưng không đủ tà bằng dị thế tà quân
BÌNH LUẬN FACEBOOK