Tạo Hoá Thiên Ma

Tạo Hoá Thiên Ma

Tạo Hoá Thiên Ma Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Trần Tiêu kiếp trước là một vị Tiên đế đứng ở đỉnh cấp trên đại lục Huyền Tiên.Trong một lần đi vào cấm địa của đại lục đã đạt được một bộ công pháp và phải trọng sinh tại Lam nguyệt đế quốc . Hắn sẽ làm gì để bước lên đỉnh cao một lần nữa? Cảnh giới chia làm: Sĩ cấp, Linh cấp, Tướng cấp, Vương cấp, Đế cấp ...

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK