Thiên Thần

Thiên Thần

Thiên Thần Review Rating: 6.0 out of 10 based on 9 reviews.

Bạn đang đọc truyện Thiên Thần của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực trên trang đọc truyện online. Nam Hoàng Chi Kiếm - Trảm Tinh, phá nát tinh thần.Bắc Đế Chi Cung - Tai Ách, phá tận thương khung.Còn có thanh Cấm Đoạn Chi Khí thứ ba thần bí, đang ở nơi đâu?Tương truyền, giành được một trong ba đại Cấm Đoạn Chi Khí có thể tung hoành thiên hạ. Nếu tề tụ vào cùng một người thì sẽ thế nào?"Thiên Thần" - kể lại chính là một người con trai của Thần giẫm đạp thiên hạ, cùng hai người con gái của Thần bị nguyền rủa.

Danh sách chương Thiên Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:12
173
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:12
197
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:13
395
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:13
474
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:13
540
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:13
550
Avatar
Nguyễn Hiếu08 Tháng mười, 2020 15:13
+Viêm Chỉ Mộng ---- Diệp Thủy Dao ---- Viêm Cung Nhược ( Tứ Nha ) ----Viêm Cung Nguyệt ( Nhị Nha ) ---- Tuyết Phi Nhan ( Tuyết Nữ ) ---- [Tuyết Tâm (em) ---- Tuyết Vũ (chị)] ---- Hoa Thủy Nhu ---- Long Hoàng Nhi ---- Hương Hương ( Long Hồ ) ---- Già Tiểu Lạc (Thần Đế) ---- Huyết Dạ ---- Sa Tiểu Mạt ---- Gia Cát Tiểu Vũ ----Thủy Mộng Thiền ---- Thủy Lăng Nhi ---- Nhạc Tư Kỳ ---- Tiêu Nhược (Vợ chưa cưới) +Nam Nhi ---- Diệp Ngưng Tuyết ---- Đồng Tâm (do còn bé nên chưa ăn ) HỆ THỐNG TU LUYỆN: +Nhất Cấp ---> Thập Cấp +Linh Cấp : Đê Cấp -- Trung Cấp -- Cao Cấp +Thiên Cấp : Đê Cấp -- Trung Cấp -- Cao Cấp +Thần Cấp (Thần Đạo ) : Đê Cấp -- Trung Cấp -- Cao Cấp --- Đỉnh Phong +Siêu Thần Cấp : Đê Cấp -- Trung Cấp -- Cao Cấp --- Đỉnh Phong +Thánh Cấp : Đê Cấp -- Trung Cấp -- Cao Cấp --- Đỉnh Phong +Chân Thần +Hỗn Độn Vương HỖN ĐỘN THÁNH CHÂU : Thủy Linh Châu -- Hỏa Long Châu -- Phong Sát Châu -- Thổ Hoàng Châu -- Lôi Cương Châu -- Quang Diệu Châu -- Ám Hồn Châu -- Thúy Diệu Châu -- Vong Hồn Châu -- Hồn Thiên Châ
Avatar
Nguyễn Hiếu15 Tháng mười, 2020 22:00
Truyện hay cốt truyện mới lạ hơn mấy truyện khác.
Avatar
Nguyễn Hiếu16 Tháng mười, 2020 20:19
Main con mẹ nó cực phẩm =))) Toàn húp vợ chưa cưới người ta =))))
BÌNH LUẬN FACEBOOK