Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế Review Rating: 6.0 out of 10 based on 259 reviews.

Bạn đang đọc truyện Tiên Quốc Đại Đế của tác giả Quan Kỳ trên trang đọc truyện online. Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

Danh sách chương Tiên Quốc Đại Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lâm Tùng06 Tháng mười, 2018 02:21
chap nhảy lung tung chán vãi
Avatar
Khang XT29 Tháng mười một, 2019 17:26
,chap 721 nhảy đâu r
BÌNH LUẬN FACEBOOK