Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới Review Rating: 6.8 out of 10 based on 0 reviews.


Thể loại: dị giới, huyền ảo, 

Chính Nam sống ở thời hiện đại tiếp nhận được những thành tựu khoa học cùng công nghệ tiên tiến nhưng bỗng một ngày xuất hiện trước mặt hắn lại là một chương trình máy tính cũ như:

“Đây không phải màn hình khởi động Windows XP chứ!? Thời đại nào rồi cái hệ thống này còn chạy Windows XP?” - Chính Nam nghi hoặc nhìn giao diện “quen thuộc trước mặt mình.

Tự định nghĩa: cơ trí, bình tĩnh, có thể dùng trí thì không dùng sức

Nhưng... nếu cần vẫn có thể bá đạo!

5 Chương mới cập nhật Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Danh sách chương Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Giọt Lệ Trong Mưa31 Tháng năm, 2019 12:48
hệ thống cực phẩm v ~ 😑😑😑
BÌNH LUẬN FACEBOOK