Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng Review Rating: 7.9 out of 10 based on 0 reviews.


Converter: ๖ۣۜHuyền ๖ۣۜThiên
Editor:
Yuki

Tần Quân thế mà lại xuyên không, đen đủi là hắn hóa thành một hoàng tử bị hắt hủi, trong cơn tuyệt vọng thì lão thiên cho hắn một món quà cực lớn - Thần Thoại Hệ Thống!

Nắm giữ trong tay khả năng triệu hoán bất cứ nhân vật Thần Thoại nào!

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Nhất Côn tách thiên địa!

Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, thiên nhãn thấu hư vô!

Như Lai Phật Tổ Chưởng Trung Phật Quốc, vô nhân năng đào!

Họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ, Tu Hoa bế nguyệt Hằng Nga Tiên Tử, hỏa bạo Thiết Phiến Công Chúa, Tam Thánh Mẫu...

Tại Thần Ma Thế Giới, trở thành Thần Hoàng!

Cảnh giới:

Luyện Khí
Trúc Cơ
Kim Đan
Thuế Phàm
Hoá Hư
Địa Tiên
Thiên Tiên
Chân Tiên 
Kim Tiên
Thái Ất Kim Tiên
Thái Ất Tán Tiên
Thái Ất Huyền Tiên
Đại La Kim Tiên
Đại La Chí Tiên
Đại La Thủy Tiên
Nhập Thánh
Hiển Thánh
Thánh Nhân
Đại Đạo Chí Thánh

Danh sách chương Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Thắng Huu22 Tháng tư, 2019 12:59
mấy ngay ra chap ad oi
Avatar
Thành Võ04 Tháng năm, 2019 02:56
Có truyện nào tương tự không?
Avatar
Thanh Sơn Nguyễn24 Tháng năm, 2019 21:48
truyện kết hay k thể nào hay hơn 😘
Avatar
cảnh nguyễn06 Tháng tám, 2019 09:43
truyện hay
Avatar
Joe Nguyen27 Tháng tám, 2019 20:38
Lập lại nhiều chương đê kéo dài truyện nhiều lần quá!!!
Avatar
Huu Thanh Truong29 Tháng tám, 2019 13:16
Khí trùng tinh Hà,cũng hay lắm
Avatar
Đăng Phong20 Tháng hai, 2020 16:56
Vợ: Đắc kỹ , Tiểu Long Nữ ( Tiểu Ly), Du Phượng Hoàng, Chúc Nghiên Khanh, Liễu Nhược Lai ( Kiếp trước Thủ tâm- em này tốn 10 vạn năm luân hồi để tìm hình bóng của thằng Main), Vọng Tuyết, Bạch Trạch ( Thượng cổ thần thú) , Hắc Điệp tiên tử ( đệ tử kiếp Cơ Vĩnh Sinh) , Lâm Ngọc Kỳ , Hi Linh Nữ Đế ( đợi main khoản vài ngàn tỷ năm) ,Thường Thiến Thiến ( em gặp ở đầu truyện, mà tới cuối truyện đoạn reset kỷ nguyên mới thu ) Con: Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ, Tần Tuyết Nhi, Tần Nhược Tâm, Tần Thiên Vận,Tần Thiên Thừa, Tần Bất Phụ. ( Thật ra thì Tô đế cũng dc tính là con của Thiên đế, cơ mà thân phận cực kỳ phức tạp, hiểu đơn giản nhất là Thiên vận chuyển thế nên mới có họ là Tô theo họ mẹ, còn vì tại sao xuất hiện ở tại nhiều thời không khác nhau thì đọc sẽ bik) Hệ thống tu luyện: + Phàm Cảnh: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Thuế Phàm (chương 86) + Tiên cảnh : Hóa Hư - Địa Tiên cảnh - Thiên Tiên Cảnh - Chân Tiên - Kim Tiên ++Từ Thái Ất Tán Tiên về sau chia làm sơ kỳ - trung kỳ - hậu kỳ - viên mãn + Thái ất cảnh: Thái Ất Kim Tiên - Thái Ất Tán Tiên - Thái Ất Huyền Tiên + Đại la cảnh: Đại La Kim Tiên - Đại La Chí Tiên - Đại La Thủy Tiên + Nhập thánh cảnh: Nhập Thánh - Hiển Thánh + Thánh cảnh: Thánh Nhân -Thiên Đạo( Hỗn độn) Chí Thánh - Đại Đạo Chí Tôn - Đại Đạo Đế Tôn! + Vô cực cảnh: Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh -Vô Cực Chí Cao Đại Đế -Vô Cực Đại Chúa Tể" + Hồng mông cảnh: Hồng Mông Dung Đạo - Hồng Mông Đại Tự Tại -Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ + Thần cảnh ( giới hạn ở Thủy Nguyên Vị Diện! ): Tạo Hóa Thái Hư Tôn - Đại Diễn Thần Chi - Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ ( Hồng mông thần linh) + Bất Hủ cảnh :Bất Hủ Pháp Tiên Thiên - Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế! + Vĩnh Hằng Cảnh: Vĩnh Hằng Thần Mệnh -Siêu Thoát Thần Nguyên -Vô Thượng Nguyên Thần + Vạn Sinh Sáng Tạo. THẦN MA TRIỆU HOÁN Đắc kỷ(1);Hao Thiên Khuyển(5);Quan Vũ(36); Pháp Hải(81);Thái Bạch Kim Tinh(86);Tiểu Long Nữ(96); Lý Nguyên Bá(109);Lý Bạch(141);Hắc Bạch Vô Thường(145);Sa Ngộ Tịnh(169);Trương Giác(184);Hồng Hài Nhi(200);Gia Cát Lượng(256);Lôi Chấn Tử(257);Lý Tồn Hiếu(266);Lưu Bá Ôn(266);Viên Hồng(Thông Tí Viên Hầu)(276);Bạch Khởi(290);Thân Công Báo(310);Na Tra(329);Cự Linh Thần(334);Kim Giác Ngân Giác(339);Hoàng Phong đại vương(355);Hàng Long La Hán(369);Thường Nga(374);Ngưu Đầu Mã Diện(384);Cửu Đầu Sư(390);Thổ Hành Tôn(414);Thác Tháp Lý Thiên Vương(445);Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ(445);Nhị Lang Thần(458);Kim Thiền Tử(465-466);Chung Quỳ(493);Trư Bát Giới(498);Cửu Đầu Trùng(521);Đế Thính Thần Thú(523);Tiểu Bạch Long(548);Khương Tử Nha(562);Lục Nhĩ Mi Hầu(567);Khoa Phụ(567);(Lục) Kim Ô(589);Lữ Nhạc(591);Tôn Ngộ Không(601);Bạch Trạch(614);Thạch Cơ nương nương(640);Hậu Nghệ(640);La Sĩ Tín(Kỳ Lân Tổ)(655);Như Ý Chân Tiên(663);Hạt Tử Tinh(663);Thiết Phiến công chúa(690);Văn Trọng(704);Ngưu Ma Vương(722);Nhiên Đăng Đạo Nhân(723);Chân Vũ Đại Đế(725);Dương Nhâm(727);Thánh Đế (Hạng Vũ)(732);Hình Thiên(761);Bồ Đề Tổ Sư(779);Lưu Trầm Hương(784);Kim Quang Thánh Mẫu(793);Hạn Bạt(821);Thái Thượng Lão Quân(839);Vô Chi Kỳ(Xích Khào Mã Hầu)(840);Quỷ Cốc Tử(895);Thạch Cảm Đương(896);Bằng Ma Vương(897);Thái Ất Chân Nhân(917);Khổng Tuyên(922);Đạo Hành Thiên Tôn(936);Văn Thù Bồ Tát(937);Địa Tàng Vương(958);Cường Lương(982);Triệu Công Minh(1005);Phục Hi(1006);Yêu Thần Anh Chiêu(1026);Dương Tái Minh(1035);Phật Di Lặc(1035);Nguyệt Lão(1042);Quan Âm Bồ Tát(1043);Xi Vưu(1070);Thần Nông(1080);Đế Giang(1096);Cửu Thiên Huyền Nữ(1106);Hiên Viên(1118);Ngọc Hoàng Đại Đế(1128);Đế Tuần(1146);Thông Thiên Giáo Chủ(1159);Trấn Nguyên Tử(1162);Vân Tiêu(1163);Lục Áp Đạo Nhân(1194);Tần Thuỷ Hoàng(Tổ Long)(1209);Hậu Thổ Nương Nương(1210);Quảng Thành Tử(1217);Ngọc Đỉnh Chân Nhân(1237);Thao Thiết(1238);Chúc Cửu Âm(1238);Thương Dương(1272);Phách Hạ(1272);Cộng Công(1272);Quỳnh Tiêu(1286);Ứng Long(1299);Nam Cực Tiên Ông(1300);Văn Đạo Nhân(1309);Lữ Bố (La Hầu)(1311);Bích Tiêu(1311);Chuẩn Đề(1318);Đông Vương Công(1319);Xa Bỉ Thi(1319);Hoắc Khứ Bệnh(1328);Cụ Lưu Tôn(1336);Khổng Tử(1344);Quách Gia(1370);Câu Trần Đại Đế(1364);Quản Trọng(1377);Kế Mông(1495);Thành Cát Tư Hãn(1496);Đa Bảo Đạo Nhân(1499);Đại Vũ(1522);Võ Tắc Thiên(Phượng Tổ)(1523);Cú Mang(1524);Phong Bá(1543);Tần Nghiễm Vương(1564);Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn(1565);Côn Bằng(1565);Thiên Ngô(1581);Tào Tháo(1581);Nguyên Thuỷ Thiên Tôn(1660);Sư Đà Vương(1664);Tiết Nhân Quý(1664);Tinh Vệ(1664);Nữ Oa(1724);Nhiễm Mẫn(1725);Vũ Văn Thành Đô(1821);Lục Ngô(1821);Đấu Chiến Thắng Phật(1821);Tiếp Dẫn Đạo Nhân(1862);Nhục Thu(1608);Hấp Tư(1608);Huyền Minh(1608);Ô Vân Tiên(1878);Lưu Bang(1920);Lão Tử(1944)(Trốn ra);Tử Vi Đại Đế(1945);Lý Hoạ Hồn(1954);Hồng Quân Đạo Tổ(2011);Trình Giảo Kim(2051);Can Tương Mạc Tà(2112);Bàn Cổ Chúc mấy bác đọc truyện vui vẻ =]]
Avatar
Vỹ Vũ Lan06 Tháng ba, 2020 21:02
Truyện qá hay luôn
Avatar
Cute Babies14 Tháng sáu, 2020 17:20
Truyện này là dạng tự sướng hả? Ban đầu chưa thấy gì nhưng mà tới loanh quanh trap 400+ thấy nhảm vkl, cường giả đéo đánh nổi thì nhìn thấy team thằng main đéo cần nhìn xem mấy thằng không nhìn thấy lvl đẳng cấp nào vẫn lao vào ăn hành. Cường giả thừa sức luộc team thằng main thì đợi tí, tao đang bận đi ỉa này nọ đợi thằng main mạnh lên cái đã. Như kiểu đi đánh xong thì về không được đi vệ sinh nữa hay sao ấy. Nhảm vkl
Avatar
Cute Babies14 Tháng sáu, 2020 17:24
Giống kiểu cường giả ăn cức mà mạnh lên rồi đợi main tới á =)) =
Avatar
Nguyễn Thị Hạnh01 Tháng bảy, 2020 21:48
+ Hồng Mông Dung Đạo. + Hồng Mông Đại Tự Tại. + Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. + Tạo Hóa Thái Hư Tôn. + Đại Diễn Thần Chi. + Chí Thượng Thủy Nguyên Chủ ( Hồng Mông Thần Linh). + Bất Hủ Cảnh: Bất Hủ Pháp Tiên Thiên - Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế. + Vĩnh Hằng Cảnh: Vĩnh Hằng Thần Mệnh - Siêu Thoát Thần Nguyên - Vô Thượng Nguyên Thần (Sáng Tạo Thần). + Vạn Sinh Sáng Tạo.
Avatar
Nguyễn Thị Hạnh01 Tháng bảy, 2020 21:50
Hệ Thống Tu Luyện : + Phàm Cảnh: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Thuế Phàm. + Hóa Hư Cảnh. + Địa Tiên Cảnh. + Thiên Tiên Cảnh. + Chân Tiên Cảnh. + Kim Tiên Cảnh. + Thái Ất Cảnh: Thái Ất Kim Tiên - Thái Ất Tán Tiên - Thái Ất Huyền Tiên. + Đại La Cảnh: Đại La Kim Tiên - Đại La Chí Tiên - Đại La Thủy Tiên. + Nhập Thánh Cảnh. + Hiển Thánh Cảnh. + Thánh Nhân Cảnh. + Thiên Đạo (Hỗn Độn) Chí Thánh. + Đại Đạo Chí Tôn. + Đại Đạo Đế Tôn. + Vô Cực Cảnh: Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh - Vô Cực Chí Cao Đại Đế - Vô Cực Đại Chúa Tể.
Avatar
Nguyễn Thị Hạnh01 Tháng bảy, 2020 21:53
Con : - Tần Lăng Mệnh (Chúc Nghiên Khanh) - Tần Nhược Tâm (Liễu Nhược Lai) - Tần Thiên Võ (Du Phượng Hoàng) - Tần Tuyết Nhi (Vọng Tuyết) - Tần Thiên Vận (Tô Đát Kỷ) - Tần Thiên Thừa (Hi Linh Nữ Đế) - Tần Bất Phụ (Hắc Điệp Tiên Tử) ~ Tô Đế ( Tô Đế của Nguyên Kỷ Nguyên Mới là Tần Thiên Vận chuyển thế , Đát Kỷ muốn Thiên Vận theo họ Tô ~~ " Bệ hạ, để Thiên Vận cùng họ với ta như thế nào, họ Tô " ~~ Nàng đây là muốn đem con của mình biến thành hắn?" ~~).
Avatar
Nguyễn Thị Hạnh01 Tháng bảy, 2020 21:55
àng Vũ List vợ : - Tô Đát Kỷ (334) - Tiểu Long Nữ ~ Tiểu Ly (337) - Du Phượng Hoàng (359) - Chúc Nghiên Khanh (428) - Vọng Tuyết (587) - Liễu Nhược Lai (Thủ Tâm) (792) - Hắc Điệp Tiên Tử (1280~1281) - Bạch Trạch (1280~1281) - Lâm Ngọc Kỳ (1280~1281) - Hi Linh Nữ Đế (1721) - Thường Thiến Thiến (Nguyên Kỷ Nguyên Mới mới thu).
BÌNH LUẬN FACEBOOK