Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh Review Rating: 6.1 out of 10 based on 0 reviews.

Khi một vị Tiên Đế trọng sinh, mà lại trọng sinh ở đô thị.
Cửu Kiếp Tiên Đế cảm thán, Tiên giới và Trái Đất a, thiên địa cách biệt nha!

Cảnh giới:

TRÁI ĐẤT: Tiên Thiên - Hậu Thiên - Trúc Cơ - Kim Đan - Độ Kiếp - Thần Anh

TIÊN GIỚI: (từ chương 800): Địa Tiên - Thiên Tiên -  Kim Tiên -  Đại La Kim Tiên- Tiên Tôn - Tiên Vương - Tiên Đế từ nhất kiếp Tiên Đế đến cửu kiếp Tiên Đế 

Danh sách chương Tối Cường Tiên Đế Trọng Sinh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK