Trường Ninh Đế Quân

Trường Ninh Đế Quân

Trường Ninh Đế Quân Review Rating: 5.5 out of 10 based on 2 reviews.

Trường Ninh Đế Quân - Đang tiến hành - Trí Bạch

Giới thiệu truyện quân sự hấp dẫn này:

Trong thiên hạ hàng trăm nước lớn nhỏ. Luận về võ công, lại không đâu bằng được Ninh quốc.

Ninh quốc lập quốc hàng trăm năm đến nay vẫn luôn tôn sùng Đạo giáo, quá nửa các đời chân nhân trên núi Long Hổ đều là quốc sư Ninh quốc.Đạo tông chú trọng nhân hòa khoan hậu, vậy nhưng mấy trăm năm nay các hoàng đế bệ hạ của Ninh quốc chưa từng có ai thật sự khoan nhân, ngay cả đương kim hoàng đế bệ hạ Lý Thừa Đường khi điều phái hai vạn quân tinh nhuệ xuống biên giới phía nam càn quét Nam Việt quốc vào năm ngoái đã từng nói… Có biết tại sao Đại Ninh gọi là Đại Ninh không? Bởi vì có Đại Ninh ở đây, ai dám không an ninh?Nguyên nhân diệt Nam Việt quốc chỉ là mấy con sơn dương của Nam Việt quốc đã quá cảnh gặp ba cây cải thảo trong ruộng rau bên phía Đại Ninh.Hoang đường không? Hoang đường hay không hoang đường thì trong lòng bản thân hoàng đế Nam Việt quốc biết rõ, nhưng trên đời duy nhất không có thuốc hối hận.Ba cây cải thảo, ba vạn quân tinh nhuệ, một quốc gia truyền thừa ba trăm năm cứ như thế bị tiêu diệt.Nếu hoàng đế vong quốc Dương Ngọc của Nam Việt quốc hiện giờ còn bị giam lỏng trong tiểu viện ở Bát Bộ hạng kinh thành có thể sớm biết ngày hôm nay, y cũng sẽ hạ lệnh giết toàn bộ sơn dương, không, là toàn bộ dê, bò ở Nam Việt quốc cũng không thể giữ lại.

Ninh quốc cường đại là vậy, nhưng luôn có những người không phục dũng sĩ bên ngoài hải vực, thế là có thiếu niên đó xách đao giương kích, nhất vĩ độ giang...

Danh sách chương Trường Ninh Đế Quân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK