Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế Review Rating: 8.38 out of 10 based on 46 reviews.

Bạn đang đọc truyện Tu Chân Giả Tại Dị Thế của tác giả Vũ Phong trên trang đọc truyện online.Nhân vật chính là Nhạc Thành, một phế vật không tu luyện được đấu khí và ma pháp nên đã bị hôn thê của mình là Dịch Thiến từ hôn, thất vọng vì cuộc sống, Nhạc Thành đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. Đúng lúc mọi người tưởng rằng Nhạc Thành đã chết thì siêu cấp tán ma Lục Phong vì độ kiếp năm lần thành công, đến lần cuối thì thất bại, thân thể tan nát đã nhập hồn vào Nhạc Thành, nắm giữ cả thể xác và suy nghĩ của hắn.Sau khi sống lại, Nhạc Thành từ một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp đã có thể tu luyện chân khí và luyện đan, hắn bắt đầu lột xác, trở thành một con người khác hẳn, đầy mạnh mẽ và lãnh khí. Với thực lực tu chân, cùng với các pháp khí, trận pháp, đan dược của mình, Nhạc Thành đã từng bước gây dựng thế lực cho mình, nắm trong tay Phá Quân doanh kiêu hùng, dưới trướng có không ít cường giả siêu cấp, Đấu sư, luyện dược sư ma pháp sư, ma thú cho đến cổ thú, thần thú đánh bại rất nhiều kiêu hùng và bá chủ một phương… Trong quá trình gây dựng thực lực hắn đã gặp và chiếm được trái tim của rất nhiều mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, Yến Hiểu Kỳ, Tư Mã Yên Nhiên, Đông Phương Hiểu Hiểu, mỗi người đều là một câu chuyện hấp dẫn…. Tạo ra một cảnh tượng tu chân hoành hành ở dị giới.

Danh sách chương Tu Chân Giả Tại Dị Thế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Bảo07 Tháng tám, 2019 16:52
chương nhảy linh tinh hết lên
Avatar
Lê Tuấn Hiệp07 Tháng một, 2020 22:33
Trúc Cơ kỳ, Khai Quang kỳ, Thai Tức kỳ, Tích Cốc kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phân Thần Kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ
Avatar
Lê Tuấn Hiệp07 Tháng một, 2020 22:49
Đấu giả, Đấu sư, Đại Đấu sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh
Avatar
Thuy Nguyen16 Tháng hai, 2020 20:36
Tiên Ma Yêu Giới: Tiên::...................................Ma::..........................................Yêu: 11-Địa Tiên.........................11-Địa Ma.................................11-Địa Yêu 12-Thiên Tiên.....................12-Thiên Ma..............................12-Thiên Yêu 13-La Thiên Thượng Tiên .13-La Thiên Đại Ma...................13-La Thiên Đại Yêu 14-Đại La Kim Tiên.............14-Vô Thượng Thiên Ma...........14-Vô Thượng Thiên Yêu 15-Cửu Thiên Huyền TIên..15-Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma..15-Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu 16-Tiên Quân ....................16-Ma Quân ..............................16-Yêu Quân 17-.Tiên Tôn ......................17-Ma Tôn ................................17-Yêu Tôn 18-.TIên Đế.........................18-Ma Đế...................................18-Yêu Đế -----------------------------------18-Đế=Cực Đạo=Thánh Nhân----------------------------------- -----------------------------------19-Đạo ----------------------------------------------------------20-Sáng Thế
Avatar
vu dat25 Tháng hai, 2020 13:14
Vợ: Mộ Dung Hiểu Hiểu --- Yêu Huyên --- Yến Hiểu Kỳ --- Tư Mã Yên Nhiên ---Tô Hân Nhi --- Hàn Nguyệt --- Chu Hàm --- Nam Cung Lạc Nhan --- Tôn Thi Thi --- Đỗ Mật Nhi --- Âu Dương Phiên Tình --- Lê Tiêu Dao --- Trầm Linh --- Liễu Thanh Thanh --- Vân Phỉ Phỉ --- Dịch Thiến --- Xích Ngạo Tuyết --- Long Cát --- Vân Tiêu --- Quỳnh Tiêu --- Bích Tiêu --- Hồng Y --- Thiên Dao
Avatar
Quan Tran24 Tháng ba, 2020 21:42
dịch toàn thiếu chữ vs chả hiểu mẹ gì. đọc ức chế vl
Avatar
Quan Tran20 Tháng tư, 2020 23:13
từ chap 970 trở đi dịch lủng cà lủng củng đọc chán vl
Avatar
Nguyễn Thảo24 Tháng tư, 2020 22:57
@Quan Tran:
Avatar
Nguyễn Hiếu07 Tháng mười hai, 2020 12:58
Mộ Dung Hiểu Hiểu --- Yêu Huyên --- Yến Hiểu Kỳ --- Tư Mã Yên Nhiên ---Tô Hân Nhi --- Hàn Nguyệt --- Chu Hàm --- Nam Cung Lạc Nhan --- Tôn Thi Thi --- Đỗ Mật Nhi --- Âu Dương Phiên Tình --- Lê Tiêu Dao --- Trầm Linh --- Liễu Thanh Thanh --- Vân Phỉ Phỉ --- Dịch Thiến --- Xích Ngạo Tuyết --- Long Cát --- Vân Tiêu --- Quỳnh Tiêu --- Bích Tiêu --- Hồng Y --- Thiên Dao HỆ THỐNG TU LUYỆN : Phàm Giới : Tu Chân :.............Đấu Khí :............Ma Pháp...................Yêu Thú (Yêu Tu) 1-Trúc Cơ............1-Đậu Giả..........1-Nhất Cấp................1-Nhập Yêu 2-Khai Quang......2-Đấu Sư............2-Nhị Cấp.................2-Thành Yêu. 3-Thai Tức...........3-Đại Đấu Sư.....3-Tam Cấp...............3-Động Thiên 4-Tích Cốc...........4-Đấu Linh.........4-Tứ Cấp..................4-Ngưng Hình 5-Kim Đan............5-Đấu Vương.....5-Ngũ Cấp................5-Ảo Hình. 6-Nguyên Anh......6-Đấu Hoàng......6-Lục Cấp................6-Hóa Hình 7-Phân Thần........7-Đấu Tông.......7-Thất Cấp...............7-Thành Hình 8-Hợp Thể............8-Đấu Tôn.........8-Bát Cấp.................8-Tụ Khí 9-Đại Thừa...........9-Đấu Thánh.....9-Cửu Cấp................9-Yêu Hồn 10-Độ Kiếp...........10-Đấu Đế.........10-Thánh Ma Đạo....10-Yêu Kiếp .............................11-Đấu Thần................................................................. Tiên Ma Yêu Giới: Tiên::...................................Ma::..........................................Yêu: 11-Địa Tiên.........................11-Địa Ma.................................11-Địa Yêu 12-Thiên Tiên.....................12-Thiên Ma..............................12-Thiên Yêu 13-La Thiên Thượng Tiên .13-La Thiên Đại Ma...................13-La Thiên Đại Yêu 14-Đại La Kim Tiên.............14-Vô Thượng Thiên Ma...........14-Vô Thượng Thiên Yêu 15-Cửu Thiên Huyền TIên..15-Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma..15-Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu 16-Tiên Quân ....................16-Ma Quân ..............................16-Yêu Quân 17-.Tiên Tôn ......................17-Ma Tôn ................................17-Yêu Tôn 18-.TIên Đế.........................18-Ma Đế...................................18-Yêu Đế -----------------------------------18-Đế=Cực Đạo=Thánh Nhân----------------------------------- -----------------------------------19-Đạo -------------------------------------------------------------- -----------------------------------20-Sáng Thế--------
Avatar
Nguyễn Hiếu07 Tháng mười hai, 2020 12:59
8-Hợp Thể............8-Đấu Tôn.........8-Bát Cấp.................8-Tụ Khí 9-Đại Thừa...........9-Đấu Thánh.....9-Cửu Cấp................9-Yêu Hồn 10-Độ Kiếp...........10-Đấu Đế.........10-Thánh Ma Đạo....10-Yêu Kiếp .............................11-Đấu Thần.................................................................
BÌNH LUẬN FACEBOOK