Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình Review Rating: 9.2 out of 10 based on 0 reviews.


Hán Việt: Tự tác đa tình
Edit: Fall Moon
Thể loại: Đam mỹ, tu chân, HE, xuyên thư, Ngọt sủng, Niên hạ, Cẩu huyết, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Sư đồ, Vả mặt

Một đôi sư đồ người truy ta chạy, ta truy ngươi chạy...

Chuyện cũng không có gì nếu sư tôn đa tình thích đệ tử và đệ tử chấp thuận, hay lưỡng lự, rồi một hồi ngược lại chấp nhận. Thật sự thì đệ tử xa lánh, trốn chạy. Và vì vậy khi sư tôn nhận một đệ tử khác rồi hết lòng dạy dỗ, đệ tử này lại quay lại theo đuổi...

Chỉ có thể nói, vả mặt dến thật nhanh!!!

Danh sách chương Tự Mình Đa Tình

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hoàng thị nhật lệ20 Tháng mười, 2019 12:24
cũng là 1 câu chuyện xuyên vào trong sách nhưng mạnh truyện khá đơn giản k nêu quá nhiều tình huống nhưng tình huống nào nêu ra cũng đc giải quyết. có ngược nhẹ nhưng đến cuối cũng đều đã HE. đáng đọc.
Avatar
Tân Hữu26 Tháng mười, 2019 18:23
dỡ vl
BÌNH LUẬN FACEBOOK