Tự Mình Đa Tình

Tự Mình Đa Tình Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Truyện Tự Mình Đa Tình là một câu chuyện đam mỹ, tu chân, HE, xuyên thư, ngọt sủng, niên hạ, cẩu huyết, chủ thụ, nhẹ nhàng. Chuyện cũng không có gì nếu sư tôn đa tình thích đệ tử và đệ tử chấp thuận, đằng này đôi sư đồ ấy lại cứ rượt đuổi nhau. Ai thích xem công bị vả mặt thì mau bơi vào câu truyện của Tạp Liệt Phu Tư Cơ này nhé.

Giới thiệu nội dung:

Chuyện xưa về đôi sư đồ, lúc trước sư tôn tự mình đa tình thích đệ tử thì bị đệ tử tìm mọi cách xa lánh, tới khi sư tôn nhận một đệ tử khác rồi hết lòng dạy dỗ thì đệ tử quay lại theo đuổi =)))

Danh sách chương Tự Mình Đa Tình

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK