Vô Lại Kim Tiên II

Vô Lại Kim Tiên II

Vô Lại Kim Tiên II Review Rating: 8.0 out of 10 based on 6 reviews.

Bạn đang đọc truyện Vô Lại Kim Tiên II của tác giả Lương Trạm trên trang đọc truyện online.Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi nơi....

Danh sách chương Vô Lại Kim Tiên II

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK